قاصدکی در راه است ...

مرا زیبا به خاطر بسپار

 

پدر فرانسيس يكي از كشيش هاي بزگ و محترم يونان است.
روزي در حياط خود نشسته بود.
مردي وارد شد و از او پرسيد:
پدر ، خدا چه شكليست ؟
پدر فرانسيس به درخت خشكي كه در كنار حياط خانه بود اشاره كرد و درخت شكوفه داد.......

ازكتاب : جوينده راه حق نوشته كازانتزاكيس

 

 

یکشنبه ۴ فروردین۱۳۹۲
قاصدک